“Δεν έχει να κάνει πια με τους μεγάλους που νικούν τους μικρούς.”

“Έχει να κάνει με τους γρήγορους που νικούν τους αργούς.”