Στόχος μας είναι, να προσφέρουμε λύσεις (solutions) πληροφορικής,

απλές όσο το πάτημα (click) ενός ποντικιού. Έτσι γεννήθηκε το ονομά μας…